Nabízíme Vám

Preventivní a léčebná péče v oboru gynekologie dospělých –  pacientky od 15-ti let

  • vč. diagnostiky a léčby sterility, ve spolupráci s centry asistované reprodukce
  • vč. diagnostiky a léčby inkontinence ve spolupráci s urogynekologickými pracovišti
  • vč. předoperační diagnostiky a péče, pooperační péče,

Diagnostika  a péče o fyziologická i patologická (v součinnosti s vyššími pracovišti) těhotenství,

  • snaha o maximální rozsah vyšetření v rámci těhotenské poradny přímo v ambulanci,
  • veškerá laboratorní vyšetření při normální návštěvě u nás,
  • ultrazvuková vyšetření
  • péče o těhotné až do porodu (případně předání do porodnice)
Využíváme špičkové vybavení
  • ultrazvuk s druhým monitorem pro pacientky
  • kardiotokograf 
  • diagnostická váha

Od roku 2011 jsme součástí projektu Prima Gynda – certifikovaná ordinace vstřícná teenagerům