Spolupracujeme s těmito zařízeními

  • Běžné zákroky Nemocnice Žatec (klinické dny)
  • Nemocnice Slaný, Krajská zdravotní (hlavně nemocnice Most, Chomutov a Ústí nad Labem)
  • U rozsáhlejší operací hlavně  FN Motol a FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Homolce a UPMD Podolí
  • Centra as. reprodukce -Pronatal Praha a Teplice, Iscare Praha
  • Genetická vyšetření – odd. lékařské genetiky Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Gennet Praha,
  • I. trimestrální  screening   – Nemocnice Slaný